1. Do 4 probówek z wodą i oranżem metylowym dodano tlenki :
do 1: MgO, do 2: SO2, do 3: Al2O3, do 4: P4O10. Zaznacz probówki, w których roztwór zabarwił się na czerwono
a) 2i4
b) tylko 1
c) 1 i 3
d) tylko 4

2.Biały ser pod wpływem pewnego kwasu zabarwił się na żółto. Zaznacz nazwę tego kwasu:
a)kwas fosforowy V
b) kwas siarkowy VI
c) kwas chlorowodorowy
d) kwas azotowy V

3.Zaznacz wartościowośc reszty kwasowej kwasu siarkowego VI:
a) VI
b) II
c) VII
d) IV

1

Odpowiedzi

2010-04-15T16:01:29+02:00
1. a) bo są to tlenki kwasowe, tak mi się wydaje...
2 d)
3. b
1 5 1