Prosze o dokładne przetłumaczenie tego tekstu tylko prosze nie z translatora
za najlepszą dam Naj....

piłka nożna jest dyscypliną świetnie znaną w Polsce i na całym Świecie. Jest to bardzo stary sport sięgający korzeniami 2000r. p.n.e. Wczesne odmiany piłki nożnej były znane w Chinach, Egipcie, Grecji, a także na kontynencie północnoamerykańskim. W obecnej formie piłka nożna powstała w Anglii około połowy XIX wieku. W 1863 roku założono pierwszy związek piłkarski (The Football Association) i ustalono przepisy, które przetrwały w generalnych założeniach do dziś. Piłka nożna pojawiła się w oficjalnym programie IO już w 1900 roku w Paryżu ale od momentu kiedy zaczęto rozgrywać Mistrzostwa Świata (1930) prestiż tej dyscypliny na "olimpiadzie" zaczął podupadać. Po II Wojnie Światowej turnieje piłkarskie na IO stały się wewnętrznymi rozgrywkami drużyn z państw socjalistycznych. Stało się tak w wyniku przepisów o amatorstwie - najlepsi gracze zawodowi z państw zachodnich nie mogli uczestniczyć w rozgrywkach. Dodatkowym ciosem obniżającym prestiż turnieju stały się rozgrywki o Mistrzostwo Europy. W końcu (od 1992r.) wprowadzono do regulaminu zapis zabraniający uczestnictwa w rozgrywkach osobom, które skończyły 23 rok życia (z pewnymi wyjątkam

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:01:05+02:00
Soccer is a discipline well-known in Poland and around the world. This is a very old sport roots reaching 2000. BC Early varieties of football were known in China, Egypt, Greece, as well as the North American continent. In its current form, was Football in England about the middle of the nineteenth century. In 1863 he founded the first association football (The Football Association) rules and found that the general assumptions have survived until today. Soccer appeared in the official Olympic program as early as 1900 in Paris, but the moment he started to play World Cup (1930) prestige of this discipline on the "Olympic Games" started to decline. After World War II in the Olympic football tournaments have become internal competitions teams from the socialist countries. This happened as a result of the amateur - the best professional players from the Western countries are not able to participate in the competition. An additional blow to lowering the prestige of the tournament became a struggle for the European Championship. In the end (since 1992.) Regulations were introduced to the record of participation in the competitions which prohibits persons who are aged 23 years of ageTO NIE JEST Z TRANSLATORA PROSZE
1 5 1
2010-04-15T16:01:10+02:00
Foot ball is discipline well-known in Poland great and on whole World. It is this very old reaching roots 2000r sport. p.n.e., Egypt, of Greece the Early changes of foot ball be well-known in Chinas, and also on North American continent. In present form she foot ball came into being in...
1 5 1