Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:10:56+01:00
- hutnictwo (świeżenie metali);
- lecznictwo (podtrzymywanie cyklu oddychania);
- uzyskiwanie znacznych temperatur w palnikach acetylenowych oraz wodorotlenowych do cięcia oraz spawania metali);
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:13:04+01:00
Wchodząc w skład prawie wszystkich minerałów skałotwórczych (głównie krzemianów, glinokrzemianów, tlenków, węglanów). Organizmy zwierzęce pobierają Tlen z powietrza, wydzielając dwutlenek węgla, który jest z kolei przyswajany przez Rośliny, te ostatnie zaś wydzielają tlen. Jest on niezbędny do życia dla większości organizmów.
-zastosowanie w przemyśle, między innymi w hutnictwie do świeżenia metali, do otrzymywania wysokich temperatur w palnikach wodorotlenowych i acetylenowych (spawanie i cięcie metali).
-Jest źródłem energii cieplnej wykorzystywanej w wielu gałęziach przemysłu, w transporcie, do ogrzewania pomieszczeń oraz w gospodarstwie domowym.
-Stosowany też w lecznictwie do podtrzymywania procesu oddychania. Stanowi również dominujący Składnik w hydrosferze (woda zawiera 89% wag. tlenu).
3 4 3
2009-11-05T11:13:27+01:00
3 glowne zastosowania tlenu:

- Jest niezbędny w procesie oddychania
- służy jako utleniacz w wielu reakcjach chemicznych
- Jest uzywany w medycynie w wypadkach jego niedoboru np. choroby wysokosciowe.
7 4 7