Odpowiedzi

2009-11-05T11:48:31+01:00
Cyrena
Skąd pochodził Szymon, który pomógł nieść krzyż?

czterecH
ilu jest ewangielistów

Rzemieślników
św Józef jest patronem stolarzy i...

Egipt
dokąd uciekli Maryja z Józefem i małym Jezusem?

Świątynia
Gdzie rodzice ofiarowali Jezusa

PrzypowieśCi
Jezus nauczał opowiadając

PIotr
kogo Jezus nazwał opoką, na której zbuduje kościół

Jerozolima
Gdzie Jezus wjeżdżał siedząc na osiołku

MAgdalena
nazywana jawnogrzesznicą

pieśŃ
uwielbiamy Boga śpiewając

Symeon
Kto był obecny podczas ofiarowania Jezusa?

Tomasz
Nie dowierzał, że Chrystus zmartwychwstał

Wieczernik
Gdzie odbyła się ostatnia wieczerza?

Ogrójec
Gdzie modlił się Pan Jezus przed męką?

wyróżnione litery tworzą hasło, pytania lub zdania, które trzeba dokończyć są pod hasłami
1 5 1
2009-11-05T12:03:00+01:00
Ja proponuje takie :

1. C ałun
2. H alloween
3. R aj
4. Z martwychwstanie
5. E gzorcysta
6. Ś lub
7. C hrystus
8. I NRI
9. J ahwe
10. A bba
11. naboże Ń stwo
12. S obór
13. T abernakulum
14. W ieczerza
15. O dpustPytania :

1. Słynny - turyński
2. Według wierzeń druidów dzień zwiastujący nadejście boga ciemności
3. Biblijny eden
4. Cud wielkanocny
5. Duchowny uprawniony do egzorcyzmowania
6. Zawarcie związku małżeńskiego
7. Drugie imię Jezusa
8. Skrót napisu, który Piłat nakazał umieścić nad głową Chrystusa na Krzyżu
9. Biblijne imię Boga
10. Nowotestamentowe "ojcze"
11. Adoracja, uwielbienie, kult
12. Zgromadzenie biskupów
13. Szafka stojąca na ołtarzu w kościele katolickim, w której przechowuje się konsekrowaną hostię i komunikanty
14. Kolacja wigilijna
15. Odpuszczenie za grzechy pod warunkiem wykonania pokuty


Myślę, że będzie dobre ;)

2009-11-05T12:09:56+01:00
1)uczy religii -katechetka
2)Bożonarodzeniowe drzewko-choinka
3)płynął nim Noe-arka
4)glob-ziemia
5)może być Św. Jana-ewangelia
6)pierwszy kwiat wiosny-przebiśnieg
7)nie dzień-noc
8)wstrzymał słonce ruszył ziemie-Kopernik
9)imię chrzciciela-Jan
10)msza wigilijna-pasterka
11)jasne jak?-słońce
12)pociecha taty-syn
13)mąż mamy-tata
14)100 lat-wiek
15)może być pomocna-dłoń