Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:44:24+01:00
A)
10x2+15x-35+25x2+6x-4=35x2+21x-39
b)
(2x3+3x-7)*(-5x3-3x+2)=-10x6-6x4+3x3-15x4-9x2+6x+35x3+21x-14=
=10x6-21x4+38x3-9x2+27x-14
2009-11-05T12:03:21+01:00
A)
5W(x)-2P(x)=5(2x³+3x-7)-2(-5x³-3x+2)=10x³+15x-35+10x³+6x-4=
20x³+21x-39
b)
W(x)P(x)=(2x³+3x-7)(-5x³-3x+2)=-10x⁶-6x⁴+4x³-15x⁴-9x²+6x=35x³+21x-14=-10x⁶-21x⁴+39x³-9x²+27x-14