Odpowiedzi

2010-04-15T16:19:01+02:00
Instrukcja. Przygotowujemy dwie probówki z Cu(OH)2. Do probowki 1 dodajemy gluzkozy(aq),a do drugiej sacharozy(aq). Wkładamy próbówki do wody, początkowo do zimnej, później do ciepłej.
Sprzęt i odczynniki:
-probówka
-naczynie z wodą
-Cu(OH)2
-roztwór glukozy
-roztwor sacharozy

Obserwacje:
W próbowce 1:
W zimnej wodzie pojawia się szafirowe zabarwienie, w ciepłej wodzie ceglaste zabarwienie. w probówce 2 reakcja nie zaszła.

Wnioski:
Glukoza ma właściwości redukujące, ulega próbie Trommera, a sacharoza taich właściwości nie ma.