Odpowiedzi

2009-11-05T11:49:05+01:00
Jest związana z energią. Charakteryzuje ona powłokę (zbiór stanów kwantowych posiadających tę samą główną liczbę kwantową; znane powłoki to K,L,M,N,O,P,Q). Główna liczba kwantowa informuje nas o wielkości orbitalu (orbital to przestrzeń w której istnieje największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu). Liczba ta może przyjmować tylko wartości całkowite dodatnie (n Є N \ {0}).
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:50:42+01:00
Główna liczba kwantowa n kolejne liczby naturalne: 1,2,3... nieograniczona energia decyduje o wielkości orbitalu
poboczna liczba kwantowa l kolejne liczby całkowite od 0 do (n-1) włącznie zależy od n (głównej liczby kwantowej) i wynosi: n moment pędu informuje nas o kształcie orbitalu
magnetyczna liczba kwantowa m liczby całkowite od -l do +l (z zerem) zależy od l (pobocznej liczby kwantowej) i wynosi (2l+1) rzut momentu pędu na wyróżniony kierunek decyduje o orientacji przestrzennej orbitalu
magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms ½ lub – ½ 2 rzut spinu na wyróżniony kierunek decyduje o orientacji przestrzennej spinu
2 5 2