1. Dlaczego w krajach słabo rozwiniętych mniejsza część osób umiejących czytać i pisać stanowią mężczyźni? Podaj 2 prawidłowości.

2. Podaj 3 przyczyny, dla których ważnym problemem społecznym w krajach słabo rozwiniętych jest likwidacja analfabetyzmu wśród kobiet.

3. Wyjaśnij, dlaczego wskaźnik HDI obejmuje wartość średniej długości życia?

1

Odpowiedzi

2010-04-16T19:59:35+02:00
1. Dlaczego w krajach słabo rozwiniętych mniejsza część osób umiejących czytać i pisać stanowią mężczyźni? Podaj 2 prawidłowości.
-kobiety mają więcej chęci do nauki i często pracują w zawodach biurowych, jako nauczycielki
-mężczyźni szybciej zajmują się pracą, utrzymaniem rodziny

2. Podaj 3 przyczyny, dla których ważnym problemem społecznym w krajach słabo rozwiniętych jest likwidacja analfabetyzmu wśród kobiet.
-podejmowanie pracy w zawodach administracyjnych i podobnych
-możliwa nauka dzieci
-niezależność od mężczyzny, możliwość walki o swoje praca

3. Wyjaśnij, dlaczego wskaźnik HDI obejmuje wartość średniej długości życia?
W krajach słabiej rozwiniętych średnia długość życia jest oczywiście krótsza niż w krajach rozwiniętych lub średniorozwiniętych.
18 4 18