1. Ilu karatowe złoto powstanie w wyniku stopienia:
a) złota i palladu w stosunku 23:1 ?
b) złota, srebra i miedzi w stosunku 15:3:2 ?
c) złota, cynku, niklu i tytanu w stosunku 7:3:1:1 ?

2. W 12 gramach węgla jest około 6*10²³ atomów. Ile jest atomów w tonie węgla ?

3. Przepis zaleca 5-procentowy roztwór soli do kiszenia ogórków. Ile trzeba dodać soli do 10kg wody, by otrzymać taki roztwór ? odpowiedź podaj z dokładnością do dziesiątej części dekagrama.

4. Informacje do zadania :
- 1 mikrometr to 10 ⁻⁶m
- 1 pikometr to 10 ⁻¹²m
a) Na zdjęciu wykonanym za pomocą mikroskopu orzęski mają długość 3 cm. W rzeczywistości ich długość wynosi 5 mikrometrów. Ile razy ten mikroskop powiększył obraz ?
b) Na ilustracji w podręczniku do chemii cząsteczka wody ma długość 3 cm. Ilustracja ta przedstawia cząsteczkę powiększoną 200 mln razy. Ile pikometrów ma w rzeczywistości cząsteczka wody ?

Bardzo proszę o pomoc, bo mam te zadania na jutro zrobić, a kompletnie sobie z nimi nie radzę ;)

1

Odpowiedzi

2010-07-07T12:29:09+02:00
1.
a) 48
b) 30
c) 12

2. 1t=1000000g
12g-6*10²³ atomów.
1000000g-x

x=1000000*6*10²³/12g
x=500000*10²³

3.
x -5%
1000dag-95%

x=1000*5/95
x=333,3 dag soli

4. Informacje do zadania :
- 1 mikrometr to 10 ⁻⁶m
- 1 pikometr to 10 ⁻¹²m
a)
3 cm
5 mikrometrów=50 ⁻⁶m=cm
3:0,0005 =6000 razy

b)
3 cm.
200000000 razy

3:200000000=0,000000015cm
1 pikometr to 10 ⁻¹²m--->10-10cm-->0,0000000001cm
0,000000015:0,0000000001=150 pikometrów
8 2 8