Proszę o przetłumaczenie zdań:

1. Poznałam go w szkole.
2. Nasze pierwsze spotkanie było śmieszne.
3. Potknęłam się na schodach i na niego wpadłam.
4. Jest bardzo przystojny i miły.
5. Często chodzimy na długie spacery.
6. Dużo czasu spędzamy na chodzeniu po sklepach.
7. On też lubi zakupy.
8. Czasami jeździmy na pizze i na kręgle.
9. Uwielbiamy jeździć do kina na wszystkie nowe filmy.
10. Rozmawiamy na wszystkie tematy.
11. Często rozmawiamy o przyszłości, pracy, szkole.
12. Mamy zamiar nawet wybrać się na podobne studia.
13. Bardzo bym chciała żebyś go poznała.
14. Wiem że na pewno go polubisz.
15. Kiedy przyjedziesz na pewno wybierzemy się na kręgle.

3

Odpowiedzi

2010-04-15T16:15:38+02:00
1st I met him in school.
2nd Our first meeting was funny.
3rd She stumbled up the stairs and I fell on him.
4th It is very handsome and nice.
5th Often we go for long walks.
6th A lot of time spent on walking around the shops.
7th He also likes shopping.
8th Sometimes we go for pizza and bowling.
9th We love going to the cinema to see all the new movies.
10th We talk on all topics.
11th Often we talk about the future, work, school.
12th We are going to even go for a similar study.
13th I would very much wish you knew him.
14th I know that for sure you'll like it.
15th When you arrive you sure you choose the bowling.
2010-04-15T16:16:41+02:00
1. I met him at school.
2. Our first meeting was funny.
3. She stumbled up the stairs and I fell on him.
4. It is very handsome and nice.
5. Often we go for long walks.
6. A lot of time spent on walking around the shops.
7. He also likes shopping
8. Sometimes we go for pizza and bowling.
9. We love going to the cinema to see all the new movies.
10. We talk on all topics.
11. Often we talk about the future, work, school.
12. We are going to even go for a similar study.
13. would very much wish you knew him.
14. I know that for sure you'll like it.
15. When you arrive you sure you choose the bowling.
2010-04-15T16:27:44+02:00
1. Poznałam go w szkole.
- I met him in school.

2. Nasze pierwsze spotkanie było śmieszne.
- Our first date was funny.

3. Potknęłam się na schodach i na niego wpadłam.
- I triped on stairs and I bumped into him.

4. Jest bardzo przystojny i miły.
- He is very good-looking and nice.

5. Często chodzimy na długie spacery.
- We often go to long walks.

6. Dużo czasu spędzamy na chodzeniu po sklepach.
- We spend long time for shopping.

7. On też lubi zakupy.
- He likes shopping too.

8. Czasami jeździmy na pizze i na kręgle.
- We sometimes go to pizza and bowling.

9. Uwielbiamy jeździć do kina na wszystkie nowe filmy.
- We love to bits go to cinema on all new movies.

10. Rozmawiamy na wszystkie tematy.
- We talk about every themes.

11. Często rozmawiamy o przyszłości, pracy, szkole.
- We often talk about future, work, school.

12. Mamy zamiar nawet wybrać się na podobne studia.
- We have intent to go for the same academic education.

13. Bardzo bym chciała żebyś go poznała.
- I very want that you will meet him.

14. Wiem że na pewno go polubisz.
- I know for sure that you will like him

15. Kiedy przyjedziesz na pewno wybierzemy się na kręgle.
- When you arrived, we will go to bowling-alley.
1 5 1