Przeczytaj 2 list do Tymoteusza, rozdział 4, od 1-5. Zapisz jakie analogie do dzisiejszych czasów zauważyłaś. W jaki sposób katolik powinien bronić prawdy i kiedy szczególnie? Dlaczego człowiek ma trudności z odkrywaniem prawdy? Dlaczego głoszenie prawdy jest ważnym zadaniem Kościoła?

Prosze pomóżcie.!
Magda

1

Odpowiedzi

2010-04-17T10:32:44+02:00
W liście Paweł jakby przepowiedział zmianę ludzi. Analogie do dzisiejszych czasów to:
- ludzie, którzy kierują się własnymi przekonaniami a nie Słowem Bożym
- Nie będą słuchać Boga lecz sami znajdą sobie nauczycieli, których zechcą słuchać
- Nie będą wieżyc w Boga, lecz w bajki i legendy.
Prawdziwy katolik powinien bronic prawdy, kiedy wie, że ona jest słuszna i działa dla dobra.
Człowiek ma trudności z odkrywaniem prawdy, ponieważ czasami się jej boi lub nie chce jej odkrywać, sądząc,że życie z inną prawdą będzie łatwiejsze.

Głoszenie prawdy przez kościól jest trudnym zadaniem, ponieważ
wszystko ma swoich przeciwników. Zawsze będzie ktoś lub coś co zechcę tę prawdę zniszczyć. Dlatego Paweł nawołuje w swoim liście aby być roztropnym i cierpliwie złościć przykrości