Z DZIAŁKA PNEUMATYCZNEGO WYSTRZELONO PIONOWO KULĘ O MASIE 1KG NADAJĄCEJ JEJ ENERGIA KINETYCZNĄ200J.
a )na jakiej wysokości jej energia kinetyczna zmaleję o połowę?
b) na jakiej wysokości jej szybkość zmaleję o połowę?
c) narysuj połozenia kuli i zaznacz obliczone wielkości

1

Odpowiedzi

2009-11-05T12:18:30+01:00