Odpowiedzi

2010-04-15T19:23:19+02:00
Strefa północnych lasów jest rzadko zaludniona, ponieważ chłodny klimat nie stwarza sprzyjających warunków dla życia ludzi i dla gospodarki rolnej. Głównym bogactwem tajgi jest drewno. Lasy iglaste dostarczają przeważającej części drewna zużywanego na świecie do produkcji papieru. Za najbogatszy w surowce mineralne kraj uważa się Syberię. Wydobywa się tam ropę naftową, węgiel złoto i rud metali. W tajdze powstały miasta, w których rozwinął się przemysł. Tradycyjnym działem gospodarki tajgi jest łowiectwo. W większej części lasów iglastych występuje wietrzna zmarzlina . Latem grunt rozmraża się tylko do jednego metra co uniemożliwia wsiąkanie wód opadowych i tworzenia się bagien. Jest tam dużo rzek i jezior nad którymi w lecie pojawiają się plagi komarów, które są bardzo uciążliwe dla człowieka. W lipcu temperatura powietrza wynosi średnio od 10 do 20 stopni C, a w styczniu od -10 do -50 stopni C.
10 3 10