Odpowiedzi

  • Yeu
  • Rozwiązujący
2010-04-15T16:32:21+02:00
Jednostka ludzka żyje, działa i rozwija się w świecie.

-Grupy są zjawiskiem powszechnym.
-Grupy wywierają silny wpływ na swoich członków.
-Wpływ na jednostkę może być pozytywny lub negatywny.
-Zrozumienie procesów grupowych może pozwolić danej grupie na zwiększenie jej pozytywnych wpływów na jednostkę i na zmniejszenie wpływów negatywnych.
-Grupy mogą być małe lub duże.
-W każdej grupie tworzy się sieć komunikacyjna.

Mechanizmy funkcjonowania jednostki w grupie:
-podniesienie wyników jednostki spowodowane obecnością innych osób
-stan zmniejszonego poczucia własnej tożsamości, mniejszej troski o ocenę społeczną wśród osób anonimowych i nierozpoznawalnych
-Wpływ norm, reguł sytuacyjnych
4 3 4