Proszę o przetłumaczenie na j.niemiecki!

Jazda na deskorolce – aktywność, w której wykonuje się różne triki na deskorolce. Osobę uprawiającą tę aktywność nazywamy skaterem.
Skateboarding tworzy również pewien rodzaj subkultury, ponieważ jest on przez wielu młodych ludzi sposobem na życie. Jednak częściej niż na przykład łyżwy jest to również środek transportu. Wiele osób traktuje skateboarding jako jeden ze sportów ekstremalnych – lub jako formę sztuki. W Polsce jest to dyscyplina stosunkowo mniej popularna niż na świecie. 21 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Deskorolki.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T17:36:52+02:00
Skateboarding - Aktivität, die verschiedenen Tricks auf dem Skateboard führt. Person Beteiligung an dieser Aktivität wird als Skater.
Skateboarding schafft auch eine Art von Subkultur, wie es für viele junge Menschen als einen Weg des Lebens ist. Aber öfter als zum Beispiel Skaten ist auch ein Transportmittel. Viele Menschen behandeln, als eines der Extreme Sports Skateboarding - oder als eine Kunstform. In Polen ist die Disziplin relativ weniger beliebt als in der Welt. 21. Juni gefeiert wird als Internationaler Tag des Skateboards.
2010-04-15T17:37:22+02:00
Skateboard fahren - eine Aktivität in der man verschiedene Tricks macht. Eine Person die sich so Betätigt nent man Skateboarder.
Skateboarding begründet auch eine Subkultur, weil es für viele junge Menschen die Art und Weise für das Leben ist. Es ist auch mehr ein Transportmittel als zum Beispiel Schlittschuhe. Viele Leute behandeln Skateboarding wie ein Extremsport oder eine Kunstform. In Polen ist es eine weniger populäre Disziplin als wo anders auf der Welt. Am 21 Juni feiern wir den Internationalen Skateboard Tag.