Proszę bardzo o odpowiedzi :D


1. Uzupełnij informacje o przyczynach wybuchu I wojny światowej, wpisując w wykropkowane
miejsca odpowiednie dane:
1. konflikt francusko- . ................o Alzację i ......................
2. rywalizacja brytyjsko- .................. o hegemonię na morzach
3. konflikt ....................... -austriacki o wpływy na Bałkanach

mapa do zadania 2 i 3.
MAPA W ZAŁĄCZNIKU

2. Mapa przedstawia przebieg:
a) wojny północnej, zwanej wielką
b) „potopu” szwedzkiego
c) wojny siedmioletniej
d) wojny o sukcesję austriacką

3. W czasie wojny, o której jest mowa w ćwiczeniu 2, na tronie Polski zasiadali kolejno:
a) August II Sas, Stanisław Leszczyński
b) Stanisław Leszczyński, August II Sas
c) August II Sas, Stanisław Leszczyński, August II Sas
d) Stanisław Leszczyński, August II Sas, Stanisław Leszczyński

Po przeczytaniu tekstu źródłowego wykonaj ćwiczenia 4, 5 i 6.
Khodia Efendi, Historia Turcji ottomańskiej
Przy końcu wiosny sułtan Mehmet ruszył na wyprawę, każąc jednocześnie załadować na
wozy wielkie działa, które polecił przygotować dla burzenia murów i baszt. Przed wyruszeniem
oznajmił, że celem jego jest zdobycie miasta Stambułu i uczynienie z niego stolicy
wiary muzułmańskiej. Zanim sułtan Mehmet rozpoczął oblężenie, cesarz przesłał mu propozycje,
aby wziął wszystkie miejscowości poza Stambułem, a samo tylko miasto Stambuł mu
zostawił, za co cesarz będzie płacił sułtanowi trybut. Sułtan odpowiedział, aby cesarz zdał
mu miasto. Cesarz, otrzymawszy odpowiedź, ustawił na swych wieżach i murach artylerię,
żołnierzy uzbrojonych w muszkiety i zaopatrzonych w wielkie zapasy smoły. Oblężeni ze swojej
strony posyłali bez przerwy salwy z muszkietów i dział. Opór ze strony oblężonych był tak
silny, że Turcy, dopiero gdy noc zapadła, byli w stanie wedrzeć się do miasta przez wyłom
w murze. Nie zwracając uwagi na strzały muszkietów i dział, rzucili się jak lwy na wyłom
przez nich dokonany i zatknęli na nim swoją chorągiew; w tym samym czasie miasto zostało
opanowane. W końcu, gdy nie zostało ani jednego człowieka z bronią w ręku, otworzono
bramy i sułtan wjechał w nie.
Od Hammurabiego..., t. 1, s. 93.

4. W cytowanym tekście opisane jest zdobycie:
a) Rzymu
b) Konstantynopola
c) Moskwy
d) Wenecji

5. Zdobycie miasta, o którym jest mowa w ćwiczeniu 4, nastąpiło w roku:
a) 1492
b) 476
c) 410
d) 1453

6. Część historyków uważa, że rok poprawnie podkreślony w ćwiczeniu 5 jest umowną datą oznaczającą:
a) koniec starożytności i początek dziejów nowożytnych
b) koniec średniowiecza i początek dziejów nowożytnych
c) koniec starożytności i początek średniowiecza
d) koniec dziejów nowożytnych i początek średniowiecza

7. Wpisz w wykropkowane miejsca odpowiednie hasła z ramki (po dwa do każdego)
absolutyzm Ludwika XIV, bitwa pod Grunwaldem, KOR, wychowanie spartańskie, "cud nad Marną", utworzenie USA, wojny punickie, założenie Akademii Krakowskiej:
starożytność: ..........., ............
średniowiecze: .........., ...........
epoka nowożytna (1453-1914): ............, ..........
epoka najnowsza (1914-2000): ............, ..........

8. Każdemu z haseł przyporządkuj odpowiednie zjawiska polityczne lub wydarzenia. Odpowiedzi - w postaci właściwej cyfry i litery - wpisz w wykropkowane miejsca:

1. repatriacja......... 2. deportacja......... 3. emigracja.......... 4. kolonizacja...........
a) zachęcanie przez władze ludności niemieckiej do zamieszkania na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku.
b) przesiedlenia Polaków, Białorusinów i Ukraińców po II wojnie światowej.
c) przymusowy wyjazd aresztowanych Polaków z Wileńszczyzny w głąb ZSRR w latach 1939-1941
d) wyjazd za granicę w obawie przed represjami władz carskich po 1831 lub 1864 roku.
e) zorganizowanie strajku szkolnego przez dzieci polskie we Wrześni w 1901 roku.

9 Ułóż chronologicznie poniższe wydarzenia. Odpowiedzi - w postaci właściwej cyfry i litery wpisz w wykropkowane miejsca:
1. ........ 2. ....... 3. ......... 4. ......... 5. .........
a) powstanie warszawskie
b) rabacja galicyjska
c) powstanie kościuszkowskie
d) operacja "Overlord"
e) powstanie Spartakusa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:37:59+02:00
1 austriacki
2 francuska
3 rosyjsko

2) b
3) c
4) b
5) d
6) b
7) wychowanie spartańskie..., wojny punickie
bitwa pod grunwaldem, cud nad marną
utworzenie usa, absolutyzm ludwika VI
kor, utworzenie akademii krakowskiej

8)
4 a
1 b
2 c
3d

9)
1e
2b
3c
4a
5d
3 5 3