Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:22:50+02:00
1.Nie chodzimy po sali.
2.Nie hałasujemy.
3.Nie krzyczymy.
4.Słuchamy nauczyciela.
5.Nie rozmawiamy z innymi.
6.Zachowujemy sie kulturalnie.
7. Nie jemy.
8.Nie pijemy.
9.Wykonujemy polecenie nauczyciela.
10.Nie spózniamy się na lekcje.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T16:23:37+02:00
Sala komputerowa
1.Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

2.Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.

3.Uczniowie w pracowni zachowują się cicho

4.Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi

5.Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie sprzecznych z dobrymi obyczajami listów, wiadomości oraz zdjęć

6.Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz

7.Zabrania się uruchamiania sprzętu i programów bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

8.Usuwanie istniejących na dyskach twardych cudzych plików, dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, wykorzystywanie ich we własnych dokumentach jest zabronione

9.Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest:

a) sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia,

b) dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
10.Po zakończeniu zajęć należy:

a) zamknąć wszystkie programy i dokumenty,

b) wyłączyć wszystkie elementy zestawu komputerowego,

c) uporządkować swoje stanowisko pracy.


1 5 1