Temat:Wyrażenia algebraiczne

Ćw1
liczby parzyste
6= 2*3
42= 2*21
180= 2*90
dopisz jeszcze 2 przykłady .

Liczby nieparzyste
7= 2*3+1
13= 2*6+1
49= 2*24+1
dopisz jescze 2 przykłady.

Liczby podzielne przez 3
12= 3*4
18=3*6
60=3*20
dopisz jeszcze 2 przykłady

Ćw 2
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę dwucyfrową której:

a) cyfrą dziesiątek jest x a cyfrą jedności jest y
b) x jest cyfrą jedności a y cyfrą dziesiątek
WZKAZÓWKA: 64= 6*10+4 , 728= 7*100+2*10+8


2

Odpowiedzi

2010-04-15T16:26:40+02:00
Cw1.
a.16=4*4
a.18=2*9
b.21=3*6+3
b.35=5*6+5
c.9=3*3
c.24=3*8


2 1 2
2010-04-15T16:27:11+02:00
Ćw1
a)2*180=360
2*4=8

2*7+1=15
2*10+1=21

3*5=15
3*7=21
2 2 2