Odpowiedzi

2010-04-15T16:31:54+02:00
Łamanie oporu dyktatury ZSRR, przez Polaków i Niemców Wschodnich zaczęło przybierać pozytywne skutki począwszy od wybuchu powstania w NRD, w czerwcu 1953 r., poprzez niepodległościowe podziemia w Polsce i bunt poznański w czerwcu 1956 r.
Formy opozycji były różne: konspiracja, walka zbrojna, demonstracje, strajki robotnicze, kultura niezależna, indywidualny sprzeciw czy protesty wspierane przez Kościół. Liczne przeszkody, były omijane dzięki współpracy Polaków z opozycjonistami, z Europy Środkowo-Wschodniej. Powstanie na Węgrzech w 1956 r., i Praska Wiosna w 1968 r., stały się inspiracją do walki o wolność.

Od 1980 r. najważniejszym symbolem wyzwolenia się społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej był ruch "Solidarności" w Polsce. Po czym nadszedł rok 1989, zburzenie muru berlińskiego i ostateczny upadek komunizmu.
15 4 15