1.W pewnym prostokącie jeden z boków jest o 6cm dłuższy od drugiego.Gdy parę dłuższych boków skrócono o 20 %, a parę krótszych przedłużono o 25 %, otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie. Jaki obwód ma każdy z tych prostokątów?

2. W firmie Wiertnik S.A zatrudnieni byli jedynie mężczyźni.Było ich 40.Po zatrudnieniu kilku kobiet okazało się,że kobiety stanowią teraz 20 % załogi. Ile kobiet zatrudniono ?

3. Ile doli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki,aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?

Daje naj ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-17T17:47:27+02:00
Zad1.
Krótszy bok: x
Dłuższy bok: x + 6

20% z dłuższego:
0,2 * (x + 6) = 0,2x + 1,2

Po skróceniu dłuższy bok ma:
x + 6 - (0,2x + 1,2) = x + 6 - 0,2x - 1,2 = 0,8x + 4,8

25% z krótszego:
0,25 * x = 0,25

Po przedłużeniu krótszy bok ma:
x + 0,25x = 1,25x

Równanie:
2x + 2 * (x + 6) = 2 * (0,8x + 4,8) + 2 * 1,25x
2x + 2x + 12 = 1,6x + 9,6 + 2,5x
-0,1x = -2,4 /: -0,1
x = 24

Więc krótszy bok pierwotnego prostokąta ma 24, a dłuższy 30 cm.

Obwód: 2 * 24 + 2 * 30 = 108 cm

Drugi prostokąt:
24 + 0,25 * 24 = 30
30 - 0,2 * 30 = 24

Obwód: 2 * 30 + 2 * 24 = 108 cm

zad2.
40-liczba mężczyzn
x-liczba kobiet
x=20% z wszystkich, czyli
x=20% * (40 + x)
x=0,2 * (40 + x)
x=8+0,2x
x - 0,2x=8
0,8x=8 /:0,8
x=10

Odp.: Zatrudniono 10 kobiet.

zad3.
9000+x - x 100 - 10% 10(9000+x) =100x 90000+10x=100x 90000=90x /: 90 1000=x x- to masa soli