Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli litery, którym odpowiadają cechy alkoholi. Niektóre cechy są błędne, a niektóre należy umieścić w więcej niż jednej rubryce.


a) ciecz lotna
b) odczyn zasadowy
c) dobra rozpuszczalność w wodzie
d) powoduje uzależnienie organizmu
e) ściana białko
f) toksyczny
g) nietoksyczny
h) toksyczny nawet w małych ilościach
i) słodki
j) charakterystyczny zapach
k) bez zapachu
l) ciecz żółta
ł) ciecz bezbarwna
m) temperatura wrzenia: 64°C
n) odczyn obojętny
o) pali się jasno żółtym kopcącym płomieniem
p) temperatura wrzenia 290°C
r) spala się jasnoniebieskim płomieniem
s) nie ulega dysocjacji jonowej
t) stosowane do wyrobu jodyny i spirytusu salicylowego
u) stosowane do produkcji formaliny
v) stosowany w przemyśle spożywczym do konserwacji środków, które powinny zachować wilgoć
w) temperatura wrzenia: 78,5°C
x) ma właściwości higroskopijne

Metanol:
Etanol:
Glicerol:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:03:11+02:00
Metanol: a,c,u,ł,f,r,s
etanol:a,c,e,f,ł,n,w,t,s
glicerol: a,c,ł,n,i,x,v,s :)
1 5 1