Ułuż i rozwiąż ten temat to rozwiązywanie zadań tekastowych ---> równania [[ułuż równanie i rozwiąż]].!potrzebuje na jutro.!!!


1.Siedziały wróble na strachu na wróble. Początkowo na lewym ramieniu siedziało dwa razy więcej wróbli niż na prawym. Potem cztery wróble przeniosły się z lewego rakmienia na prawe i wówczas po obu stronach było tyle samo wróbli. Ile wróbli siedziało na strachu na wróble?

2.-Teraz jestem siedem razy starsza od mojej córki.Za 20 lat będę od niej dwa razy starsza-powiedziała pewna pani. Ile lat ma ta pani?

3.W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę o 33 stopnie mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

4.W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów.O blicz miary kątów tego trójkąta.

5.W pewnym trójkącie jednen z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20 stopni mniejszy od trzecigo.Obilcz miary kątów tego trójkąta.!


Pilnee plisss pomóżcie Mi .
daje naj.

2

Odpowiedzi

2010-04-15T20:42:52+02:00
Zad 1.
2x - ilość wróbli na lewym ramieniu | 2*8=16
x - ilość wróbli na prawym ramieniu | 8

2x-4=x+4
x=8

spr. 16-4=12
8+4=12
16+8=24

Odp. Na strachu na wróble siedziały 24 wróble.

zad.2
x - wiek córki |4
7x - wiek pani |7*4=28
za 20 lat
20+x - wiek córki | 20+4=24
7x+20 - wiek pani | 28+20=48

7x+20=2(x=20)
7x+20=2x+40
5x=20 /:5
x=4

Spr. 28:7=4
48:24=2

Odp. Pani ma 28 lat.

zad.3
x+x+x-33=180
3x-33=180
3x=213 /:3
x=71

Spr. x-33=71-33=38
71+71+38=180

Odp. Miary kątów tego trójkąta wynoszą 71,71 i 38 (stopni).

zad.4
90+x+1/2(90+x)=180
90+x+45+1/2x=180
135+3/2x=180
3/2x=45 /*2/3
x=90/3
x=30

1/2(90+x)=1/2(90+30)=60

Spr. 60+30+90=180

Odp.Miary kątów tego trójkąta wynoszą 60, 30 i 90 (stopni).

zad.5
x+2x+(2x+20)=180
5x+20=180
5x+160 /:5
x=32

32*2=64
(32*2)+20=84

Spr. 32+64+84=180
64:32=2
84-20=64
Odp. Miary kątów w trójkącie wynoszą 32, 64 i 84 (stopni).
2010-04-15T20:57:00+02:00
ZADANIE 1.

2x - wróble na lewym ramieniu --------> 16
x - wróble na prawym ramieniu -----------> 8

2x-4=x+4

2x-x=8
x=8

8+16=24

odp. Na strachu na wróble siedziało 24 wróble.


ZADANIE 2.

x - wiek córki -------------> 4 lata
7x - wiek matki --------------> 28 lat

7x+20=2(x+20)
7x+20=2x+40
5x=20|:5
x=4

odp. Pani ma 28 lat.

ZADANIE 3.

alfa+alfa+alfa-33stopnie=180stopni
3alfa=213stopni|:3
alfa=71 stopni

71 - 33 = 38stopni

Odp. Miary trójkąta wynoszą 71,71,38 stopni