A) 2(x-1) + 3x > 3(x+2) +6
b)x-4-3(x-10) <= x+6
c) 6x-2(x+1)<12
c) 6x-2(x+1) <12
d)3(x-2)+4(x-2)>8
e)2(x+2)+(2x-3)<=x-10

______
Proszę wszystko po kolei napisać ze znakami : <= , >= itd.*
To są nierówności pierwszego stopnia.
* >= (znak większe niż lub równe)
* <= (znak mniejsze niż lub równe)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:39:29+02:00
A) 2(x-1) + 3x > 3(x+2) +6
Wymnażamy i dostajemy
2x - 2 + 3x > 3x + 6 + 6
Przenosimy x na lewo a liczby na prawo ze zmienionym znakiem
2x + 3x - 3x > 2 + 6 + 6
Upraszczamy
2x>14 /:2 {dzielimy przez liczbę stojącą przy x}
x>7 wynik x jest większy od 7. Gdybyś dzielił/a przez "-" to obracasz znak większości/mniejszości

b)x-4-3(x-10) <= x+6
x-4-3x +30 ≤ x +6
x-3x -x ≤ 6 + 4 -30
-3x ≤ -20 /:(-3) {i tutaj obracasz znak}
x ≥ 6 2/3

c) 6x-2(x+1)<12
6x -2x -2 <12
4x < 14 /:4
x < 3 1/2

d)3(x-2)+4(x-2)>8
3x - 6 +4x - 8 >8
7x >22 /:7
x > 3 1/7

e)2(x+2)+(2x-3)<=x-10
2x +4 +2x -3 <= x -10
3x <=-10 -4 +3
3x <= -11 /:3
x <= -3 2/3
2010-04-15T16:41:43+02:00
A) 2(x-1) + 3x > 3(x+2) +6
2x-2+3x > 3x+6+6
5x-2 > 3x+12
5x-3x > 12+2
2x > 14 /:2
x > 7

b)x-4-3(x-10) <= x+6
x-3x-x <= 6+30+4
-3x <= x+6+34
-3x <= 40 /:(-3)
x <= 13 i 1/3

c) 6x-2(x+1)<12
6x-2x+2<12
4x<12-2
4x<10 /:4
x<2,5

c) 6x-2(x+1) <12
6x-2x+2<12
4x<12-2
4x<10 /:4
x<2,5

d)3(x-2)+4(x-2)>8
3x-6+4x-8>8
7x>8+6+8
7x>22
x>3 i 1/22

e)2(x+2)+(2x-3)<=x-10
2x+4+2x-3<=x-10
4x+1<=x-10
3x+1<=-10
3x<=-11 /:3
x<= 3 i 2/3