Z Prologu w Ewangelii św. Jana (J 1, 1-14) wypisz:
- ważne wydarzenia z historii ludzkości,
- do czego porównuje św. Jan życie Boże,
- o jakim posłańcu Bożym jest mowa,
- kto jest nazywany "Słowem'' i ''Światłością",
- co jest cechą dzieci Bożych,
- o jakim ważnym wydarzeniu jest mowa.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T22:03:46+02:00
-Bóg posłał Jana by zapowiedział Jezusa. Mesjasz przyszegł na świat.
-
- Jezusie.
-Jezus
-Narodzili się z woli Boga.
- o Zmartwychwstaniu.