Metalowy zbiornik w kształcie walca o wymiarach (to są wymiaru przekroju osiowego walca) szerokość 5m a wysokość 10 m pomalowano z zewnątrz farbą olejną w celu zabezpieczenia go przed korozją.
a) Ile puszek farby o pojemności 3 litrów zużyto, jeżeli 1 litr wystarcza na pomalowanie 8m powierzchni?? przyjmij π ≈ 3,14
b) Ile zapłacono za tą farbę, jeżeli 3 litrowa puszka farby kosztuje 51,20 zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:42:47+02:00
Średnica=5m
r=2,5m
h walca=10m

pole walca=2πr²+2πrh=2×3,14×2,5²+2×3,14×2,5×10=39,25+157=196,25m²
1 litr na 8m²
1puszka=3 litry wystarczy na pomalowanie 3×8=24m²
ilosc puszek:196,25:24=8,1770833
potrzeba 9 takich puszek

koszt farby:9×51,20zł=460,80 zł
1 5 1