1.Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 336 cm kwadrartowych. Oblicz wysokość tego graniastosłupa , jeżeli pole powierzchni bocznej jest równe 264 cm kwadratowe.


2.Podstawą graniastosłupa prostego o wyskości H=10cm jest trójkąt ABC , w którm |AC| = |BC| i |AB|=8 cm. Oblicz długość krawędzi AC , jeśli pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 200 cm kwadratowych.


. ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T15:52:54+02:00
Zad.1
a - długość krawędzi podstawy
h - wys. graniastosłupa
Pc = 336 cm²
Pb = 264 cm²

Pole całkowite można zapisać tak , że 2a² + 4ah = 336 cm , jednomian 2a² przenosimy na prawą stronę ( w dalszej części okaże się po co ) i wychodzi wyrażenie:
4ah = 336 - 2a²
Pole boczne można zapisać tak : 4ah = 264
Czyli
336 - 2a² = 264
-2a² = -72
a² = 36
a = 6 cm
czyli h = 11 cm
1 5 1