1.Kilogram cukru kosztuje 1,80 zł
a) Napisz wzór wyrażający zależność kwoty, którą zapłacimy za kupiony cukier, od liczby kilogramów cukru.
b) Ile zapłacimy za 5kg cukru?
c) Ile kg cukru kupimy za 20zł ?
2. Jeden litr rtęci ma masę 13,6kg. Napisz wzór wyrażający związek między objętością rtęci (w litrach) a jej masą (w kilogramach).
3. Architekt zaprojektował dom, którego długość ma być równa 10m, a szerokośc 8m. Na sporządzonym planie długość domu jest równa 30cm, a szerokośc 24cm. Jakie wymiary ma na tym planie prostokąt obrazujący salon, który w rzeczywistości ma mieć wymiary 4,2m x 5,5m?
4. 1,25 m³ powietrza zawiera 262,5 dm³ tlenu.
a) Ile dm³ tlenu zawiera 5,4 m³ powietrza?
b) W ilu m³ powietrza zawiera się 315 dm³ tlenu?
5. Na wyprodukowanie 1200 zeszytów potrzeba 103,2 kg papieru.
a) Ile kg papieru zużyto 2500 zeszytów?
b) Ile zeszytów można wyprodukować z 26,23 kg papieru?
6. Zdrowy człowiek wykonuje przeciętnie 14 oddechów na minutę. Ile oddechów wykonuje w czasie tygodnia?
7. Tor kolejowy wznosi się równomiernie o 1,68m na odcinku długości 840m. Jakie jest wzniesienie toru na odcinku 1000m ?

1

Odpowiedzi

2010-04-16T11:28:15+02:00

1.
a) y=1,8x
b) y=1,8*5
y=9zł
c) 20=1,8x
1,8x=20
x= ≈11 kg
2.
y=13,6x
x - litry
y - masa
3. niestety niewiem
4.
a)
1,25 - 262,5
5,4 - x
1,25x= 1417,5
x= 1134dm³
b)
1,25 - 262,5
x - 315
262,5x= 393,75
x= 1,5m³
5.
a)
1200 - 103,2
2500 - x
1200x= 258000
x= 215 kg
b)
1200 - 103,2
x - 26,23
103,2x= 31476
x= 305
6.
3600* 7= 25200
14 - 1
x - 25200
x= 352800
7.
840 - 1,68
1000 - x
840x= 1680
x= 2m