Odpowiedzi

2010-04-15T16:34:50+02:00
A). Liczba x jest większa od -7.
b) Liczba y jest ujemna.
c) Liczba z jest niedodatnia.
d) Liczba t jest nieujemna.
e) Liczba w jest nie większa niż 6.

a) X>-7
b) y<0
c) z≤0
d) t≥0
e) w>6
2010-04-15T16:58:15+02:00
A)x>-7
b)y<0
c)z<0
d)t>0
e)w<6
1 1 1