Odpowiedzi

2010-04-16T19:14:01+02:00
Fw = ρc · g · Vc
Fw – siła wyporu [1N]
ρc – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
Vc – objętość wypartej cieczy [1m³]

Fw=1000kg/m³*10N/kg*0,001m³=10N