Ile soli należałoby rozpuścić w wodzie wypełniającej basen o wymiarach 25 m x 10 m x 3 m,
aby uzyskać zasolenie
a.równe zasoleniu Morza Bałtyckiego, wynoszącemu 8%
b.równe zasoleniu Oceanu Atlantyckiego, wynoszącemu 3,5 % ?

Proszę z obliczeniami. Dam naj. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T00:45:27+02:00
Otórz liczę pierw objętość basenu
V=25mx10mx3m=750m³=750ton(przyjmuję gęstość wody równą 1kg/dm³) zatem
cp=(ms/mr)*100% gdzie ms-masa substancji(soli) mr masa roztworu(wody w basenie) cp-stężenie procentowe
cp=(ms/750ton)*100%
8%=(ms/750ton*)100%
8=(ms/750ton)*100
ms=750ton*8/100=60ton soli


ms dla 3.5%
ms=750ton*3.5/100=26.25tony
7 3 7