Trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych |AB|=15, |BC|=20, przecięto prostą równoległą do przyprostokątnej BC przecinającą bok AC w punkcie E, a bok AB w punkcie D tak, że D jest środkiem odcinka AB. Oblicz długość boków trójkąta AED, korzystając z twierdzenia talesa i twierdzenia pitagorasa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T13:51:41+01:00
AE/ED=AB/BC
7,5/ED=15/20 NA KRZYRZ
7,5*20=15ED
150=15ED/15
10=ED

(7,5)2+(10)2=(AD)2
56,25+100=(AD)2
156 25/100=(AD)2/PIERWIASTEK
6,5PIERWIASTKA Z 5
1 1 1