2.Oblicz pole i powierzchnię całkowitą i objętość walca, którego promień podstawowy wynosi 4, a tworząca jest o 25% dłuższa od średniej podstawy.
3. Przekątne przekroju osiowego walca przecinają się pod kątem α=60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętości tej bryły jeżeli wiesz, że wysokość walca wynosi 6√3 cm. Rozpatrz dwa przypadki.
4. Pole powierzchni bocznej walca wynosi 168π cm². Oblicz objętość tej bryły jeżeli wiesz, że wysokość tego walca ma długość 14cm.
5. W walcu przekątna przekroju osiowego tworzą z tworzącą kąt α=50 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tej bryły jeżeli promień podstawowy r=4cm. Przy obliczeniu korzystaj z tabeli wartości funkcji trygonometrycznych.
6. Promień podstawowy walca wynosi 5cm. Oblicz wysokość i pole powierzchni bocznej tej bryły jeżeli wiesz, że jej objętość jest 200π cm³.
7. Przekrój osiowy jest kwadratem o przekątnej 5√2 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość tego walca.
8. Pole powierzchni całkowitej walca wynosi 216π cm². Oblicz objętość tej bryły jeżeli wiesz, że promień walca jest dwa razy mniejszy od wysokości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T18:23:18+02:00
3)2*pi*r(r+h)=pole
6pi (9pier z 3)
54pi
26 4 26