Odpowiedzi

2010-04-15T16:39:00+02:00
2010-04-15T16:40:03+02:00
Frankowie początkowo osiedlili się w północnej Galii
2010-04-15T16:40:12+02:00
Frankowie byli grupą plemion germańskich, która w 356 roku osiedliła się, za zgodą Rzymian, na terenach między Mozą a Skaldą (tereny północno-wschodniej Francji). Początkowo widoczna była religijna i kulturowa separacja Germanów od mieszkającej tam ludności romańskiej. Rzymianie z góry patrzyli na przybyszów z północy traktując ich jako wpółdzikich. Ale Frankowie mieli jedną przewagę w stosunku do innych plemion germańskich. Za sprawą swojego króla Chlodwiga, wywodzącego się od legendarnego Meroweusza, przyjęli w roku 496 chrześcijaństwo w wersji katolickiej. To pozwoliło im na zapoczątkowanie procesu integracji z ludnością romańską i uzyskania opieki ze strony papiestwa. Inne istniejące państwa germańskie przyjęły chrześcijaństwo, co prawda, wcześniej, ale w wersji ariańskiej, uznawanej przez Rzym za herezję.