Ustal elementarny wzór węglowodoru, wiedząc, ze w wyniku spalenia 2 objętości tego węglowodoru otrzymano 8 objętości tlenku węgla (IV) i 10 objętości pary wodnej. Objętość gazów odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T22:11:38+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Korzystam z prawa Gay-Lussaca, które mówi że stosunek objętościowy jest równy stosunkowi molowemu, więc
2CxHy + O2---->8CO2 + 10H2O
Teraz należy zbilansować reakcję. Bilans zaczynamy od węgla, następnie wodór, na końcu tlen
2C4H10 + 13 O2---->8CO2 + 10H2O
1 5 1