1. Określ formy gramatyczne rzeczownika: działo się (liczba, rodzaj, czas, tryb,strona, osoba)
2. Uporządkuj zaimki. (rzeczowne, przymiotne, liczebne)
ci, twój, my, swój, niczyj, gdzie, ileś, nie, tak, tyle, skąd, ile.
3. Zapisz słownie liczebniki:
1968 rok
8 dzieci
4 chłopców
4 dziewcząt
4. Wpisz odpowiedni liczebnik.
... chłopców bawiło się w piaskownicy.
... chłopcy grali w piłkę.

2

Odpowiedzi

2010-04-15T16:50:23+02:00
Liczba:pojedyncza
rodzaj: nijaki
czas:przeszły
tryb: przypuszczający
strona: Czynna
zad. 2
rzeczowne:ci, twój, my, swój, niczyj,
przymiotne:
liczebne:ileś, tyle, ile.
3.
1968 tysiąc dziewięćset sześdziesiąty ósmy
8 dzieci ośmioro dzieci
4 chłopców czterech chłopców
4 dziewcząt czworo dziewcząt
Zad.4
pięciu chłopców bawiło się w piaskownicy.
czterej chłopcy grali w piłkę.
1 5 1
2010-04-15T16:52:29+02:00
1. Działo się - liczba -- , rodzaj nijaki, czas przeszły, tryb oznajmujący, strona czynna, osoba --
2. rzeczowne - my, ci
przymiotny - twój, swój, niczyj
liczebny - tyle, ileś, ile
przysłowne - gdzie, skąd.
3.
Tysiąc dziewięć set sześćdziesiąty ósmy.
Ośmioro dzieci.
Czworo chłopców.
Czworo dziewcząt.
4. Pięcioro chłopców bawiło się w piaskownicy.
Dwaj chłopcy grali w piłkę.

:)
1 3 1