1)Wczoraj byłam w Warszawie.
2)Nie poszłam wczoraj do szkoły bo byłam chora.
3)Grałam w siatke przez 4godziny.
4)Nil Armstrong chodził po księżycu.
5)On nie zapiął pasów bezpieczeństwa i zranił się w głowę.
6)Moja mama urodziła się w Krakowie.
7)Gdzie byłeś wczoraj rano?
8)Obudziła się o 6,wzięła prysznici poszła do szkoły.
9)Nie umiałam jeździć na rowerze kiedy miałam 10lat.
10)Nie podobał mi się ten film.
11)Dlaczego on wygrał zawody?
12)On stał się artystą w wieku20lat.
13)W19wieku ludzie umierali na grypę.
14)On spadł z rowera i zranił się w nogę.
15)Czy ona się pośliznęła?
16)Mały chłopiec uderzył się w nogę.
17)Mój brat skręcił sobie kostke w zeszłym roku.
18)Kiedy miałam 3lata bałam się kotów.
19)2psy goniły lisa.
20)Czy zapomniałaś o przyjęciu?


pliss... zróbcie potrzebne na dodatkowego ang.
mam czas do 16;(

2

Odpowiedzi

2009-11-05T14:05:29+01:00
1.Yesterday I was in Warsaw.
2.I did not go to school yesterday,
because I was sick.
3.I played volleyball for two hours.
4) Nil Armstrong walked on the moon.
5) He is not buttoned belt and injured his head.
6) My mother was born in Krakow.
7) Where were you yesterday morning?
8) She woke up at 6, she took a shower and she went to school.
9) -
10) I didn't like this film.
11) Why he won a contest?
12) He became an artist,when he was 20.
13) ? people died from influenza.
14) He fell from the bike and hurt his leg.
15) Did she ...?
16) The little boy hit his leg.
17) My brother twisted an ankle last year.
18) When I 3 years old, I was afraid of cats.
19Two dogs chased after fox.
20) Did you forget about party?
2009-11-05T15:06:33+01:00
1) I was in Warsaw yesterday.
2) I wasn't in school yesterday, because I was ill.
3) I played volleyball by 4 hours.
4) Nil Armstrong walked on the moon.
5) He not buckled safety belt and he hurt tohead.
6) My mother was born in Crakow.
7) Where you been yesterday morning?
8) She woken up at 6, took a showet and she went to school.
9) I didn't know how to ride on cycle when i was 10.
10) This film didn't like me.
11) why he won the contest?
12) He became an artist, when he was 20.
13) In 19th century people died from flu.
14) He fell on cycle and hurt to leg.
15) Did she slipped?
16) The little boy hit his leg.
17) My brother sprain ankle last year.
18) When I was 3 years old, I feared of cats.
19) Two dogs chased fox.
20) Did you forget about party?