1. Z koła o promieniu 6 cm wycięto możliwie największy sześciokąt foremny. Jaki procent Powierzchni koła pozostał po wycięciu sześciokąta.
2.Boisko w kształcie prostokąta o wymiarach 50 m i 90 m powiększono przesz dodanie pasa o szerokości 10 m z każdej strony. Sprawdź, czy te boiska są prostokątami podobnymi.
3.W trapezie ABCD podstawy mają długość: AB=13cm i CD=12cm, a ramię AD ma 6 cm. O ile centymetrów należałoby przedłużyć ramie AD, aby przecięto się z przedłużeniem ramienia BC?
Proszę o swoje rozwiązania, a nie skopiowanie z internetu.
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2010-04-15T16:47:09+02:00
1)
Możliwie największy sześciokat , to sześciokat foremny o długości boku = 6 cm

Pk = πr2 r= 6cm to Pk= 36π cm2 ≈ 113,04 cm2 Psześciokata = 6*a2√3 / 4 a = 6 cm Psześciok.. = 54√3 cm 2 ≈ 93, 14 Pk - P {sześciok} = 113, 04 - 93, 14 = 19, 62 cm2 19, 62/ 113,04 =0, 1735 * 100% = 17, 35 % Odp: 17, 35%

2)
a=50m
b=90m

x=50+2×10=70m
y=90+2×10m=110m
k=110:90=1,2222222222
k=70:50=1,4
nie są podobne.

Ps. Tylko te 2 umiem..miałem parę dni temu takie same i tak robiliśmy na lekcji..Pzdr i mam nadzieję,że pomogłem...