1znajdź współrzędne punktów przeciecia podanej prostej z osiami układu współrzędnych:
a)3x+12=0
b)1/4y-1/2=0
c)-2x+5y-10=0

2znajdź współrzędne punktu przecięcia prostych:
a)x=-3, y=5
b)x=1/0, y=-2x+4
c)y=-10, 3x+2y-20=0
d)y=2/3x-5, -x+2y-1=0

1

Odpowiedzi

2010-04-18T05:06:26+02:00
A)3x+12=0
3x=-12
x=-4

3*0+12=y
12=y

z ox (-4;0)
oy (0;12)

b)1/4y-1/2=0
1/4y=1/2
y=2

1/4*0 -1/2=x
-1/2=x

z ox (-1/2;0)
oy (0;2)

c)-2x+5y-10=0
-2*0+5y-10=0
5y=10
y=2

-2x+5y-10=0
-2x+5*0-10=0
-2x=10
x=-5

z ox (0;2)
oy (-5;0)

2.a)x=-3, y=5
przecięcie sie prostych (-3;5)

b)x=10, y=-2x+4
2x=-4
x=-2
m₀ (-2;0)
współrzędne dla y=-2
-2=-2x+4
6=2x
3=x
(3;2)
miejsce przecięcia się to (10;-16)
narysuj sobie ukł współrzędnych to wszystko zobaczysz ładniej

c)y=-10, 3x+2y-20=0
y=10
x=0

3x+2y-20=0
3x+2*0-20=0
3x=20
x=6całych i 2/3

miejsce przecięcia się oczytane z wykresu to (12,5;-10)

d)y=2/3x-5, -x+2y-1=0
odczytujesz miejsca zerowe
y=2/3x-5
-5=2/3x
-7,5=x
y=-5

mo1 z ox(-7,5;0)
oy(0;-5)

x+2y-1=0
-x=-1
2y=1
y=1/2

mo2 z ox(1;0)
z oy(0;1/2)

Jeśli narysujesz sobie wykres to zauważysz że te proste się nie przetną