Bardzo prosze o szybkie przetłumaczenie!!!
Z gory dziekuje.

The celebrites who take part in the programme must give up luxuries and spend up to fortnight in a camp in the Australian jungle. During that time, hidden cameras film everything they do and say, day and night.Each person can take one 'luxury item', such as a hat, a notebook, or even make-up - but they mustn't take things like mobile phones. The group gets basic supplies: two knives, three spoons, 10 boxes of matches, candles, a chopping board, shampoo, toilet paper, a mirror, paraffin, a cooking pot, and rice and beans. At the centre of the camp is a log fire, and centre their own food. And they mustn't forget the jungle of the jungle-there are poisonous snakes and spiders in the area! Before they go, the must learn basic survival techniques, such as emergency treatment of snake bites. In the first week, the celebrites must do different things to win extra food-the TV viewers choose who does the task each day. What kind of things must the contestants do? For example, they must eat insects and worms, or carry live snakes, or spend the whole night alone in the jungle. One person had to walk through water full of crocodiles-the small crocodiles were real, but fortunately the largest crocodile was plastic! In the second week, the viewers decide who leaves the jungle each day. The last person left becomes King or Queen of the Jungle, and wins a lot of money for charity. Life in the jungle isn't easy for the celebrites. They complain because they're hungry, and they often get bored because they have no contact with the outside world. They only see the show's presenters and film crews who interview them. But not too far away from the camp there are up to 400 people working on the programme!

2

Odpowiedzi

2010-04-15T16:47:21+02:00
Odpowiedz
Celebrites, które biorą udział w programie, musi zrezygnować z luksusów i spędzić do dwóch tygodni w obozie w australijskiej dżungli. W tym czasie film ukryte kamery wszystko co robią i mówią, dzień i night.Each osoba może wziąć jeden "przedmiot luksusu", takich jak kapelusz, notebook, lub nawet make-up - ale nie musi brać rzeczy, takich jak telefony komórkowych. Danej grupy, podstawowe systemy: dwa noże, trzy łyżki, 10 pudełek zapałek, świec, deska do krojenia, szampon, papier toaletowy, lustro, parafina, garnka do gotowania i ryżu i fasoli. W centrum obozu jest kominek, a centrum ich własnej żywności. I nie mogą zapomnieć o dżungli dżungli są jadowite węże i pająki w okolicy! Zanim pójdzie, musi nauczyć się podstawowych technik przetrwania, takich jak leczenie interwencyjne ukąszenia żmii. W pierwszym tygodniu, celebrites musi robić różne rzeczy, aby wygrać dodatkowe jedzenie, widzowie TV wybrać, który ma za zadanie każdego dnia. Jakiego rodzaju rzeczy muszą zawodnicy zrobić? Na przykład, muszą jeść owady i robaki, albo przenieść na żywo węże, lub spędzić całą noc sam w dżungli. Jedna osoba musiała przejść przez wody pełne krokodyli, małe krokodyle były prawdziwe, ale na szczęście był największy krokodyl z tworzyw sztucznych! W drugim tygodniu, widzowie decydują, kto opuści dżungli każdego dnia. Ostatnio na stronie osoba staje się królem lub królową dżungli, wygrywa dużo pieniędzy na cele charytatywne. Życie w dżungli nie jest łatwe dla celebrites. Skarżą się, bo są głodni, i często się nudzić, ponieważ nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. Oni widzą tylko pokazać na prezenterów i ekip filmowych, którzy ich wywiad. Ale nie za daleko od obozu znajduje się do 400 osób pracujących na program!
2010-04-15T16:50:33+02:00
Celebrite, które biorą udział w programie, musi zrezygnować z luksusów i spędzić do dwóch tygodni w obozie w australijskiej dżungli. W tym czasie ukryte kamery filmują wszystko co robią i mówią, dzień i noc. Każda osoba może wziąć jeden "przedmiot luksusu", takich jak kapelusz, notebook, lub nawet make-up - ale nie może takich rzeczy jak telefony komórkowe. Danej grupy, podstawowe systemy: dwa noże, trzy łyżki, 10 pudełek zapałek, świec, deska do krojenia, szampon, papier toaletowy, lustro, parafina, garnka do gotowania i ryżu i fasoli. W centrum obozu jest kominek, a centrum ich własnej żywności. I nie mogą zapomnieć o dżungli, w dżungli są jadowite węże i pająki w okolicy! Zanim pójdzie, musi nauczyć się podstawowych technik przetrwania, takich jak leczenie interwencyjne ukąszenia żmii. W pierwszym tygodniu, celebrites musi robić różne rzeczy, aby wygrać dodatkowe jedzenie, widzowie TV wybrać, który ma za zadanie każdego dnia. Jakiego rodzaju rzeczy muszą zawodnicy zrobić? Na przykład, muszą jeść owady i robaki, albo przenieść na żywo węże, lub spędzić całą noc sam w dżungli. Jedna osoba musiała przejść przez wody pełne krokodyli, małe krokodyle były prawdziwe, ale na szczęście był największy krokodyl z tworzyw sztucznych! W drugim tygodniu, widzowie decydują, kto opuści dżungli każdego dnia. Ostatnio na stronie osoba staje się królem lub królową dżungli, wygrywa dużo pieniędzy na cele charytatywne. Życie w dżungli nie jest łatwe dla celebrites. Skarżą się, bo są głodni, i często się nudzić, ponieważ nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. Oni widzą tylko pokazać na prezenterów i ekip filmowych, którzy ich wywiad. Ale nie za daleko od obozu znajduje się do 400 osób pracujących na program!