Odpowiedzi

2010-04-15T16:52:28+02:00
V=150m3
m=1,5kg
gęstość=1000 kg×m3

g=10m/s2
Fw=gęstośćxgxv
Fw=1000x10x150
Fw=1500000 N
2010-04-15T16:59:27+02:00
V - objętość ciała = 150 cm³ = 0,00015 m³
m - masa ciała = 1,5 kg
p - gęśtość ciała = m/V = 1,5/0,00015 = 10000 kg/m³
pw - gęstość wody = 1000 kg/m³
Fw - siła wyporu = pwgV
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
Fw = pwgV = 1000 razy 9,81 razy 0,00015 = 1,4715 N
Q - ciężar ciała = mg = 1,5 razy 9,81 = 14,715
poniewąż Q jest 10 razy większe od Fw to ciało utonie