Napisz równania reakcji:
a) kwasu siarkowego (VI) z sodem, magnezem, cynkiem, glinem
b) kwasu fosforowego (V) z tlenkiem sodu, tlenkiem wapnia, tlenkiem żelaza (II), tlenkiem żelaza (III)
c) kwasu solnego z wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem magnezu, wodorotlenkiem baru i wodorotlenkiem glinu
d) tlenku azotu (V) z wodorotlenkiem sodu, wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia, wodorotlenkiem baru.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:10:20+02:00
A) H₂SO₄ + 2Na --> Na₂SO₄ + H₂
H₂SO₄ + Mg --> MgSO₄ + H₂
H₂SO₄ + Zn --> ZnSO₄ + H₂
H₂SO₄ + Al --> Al₂(SO₄)₃

b) 2H₃PO₄ + 3Na₂O --> 2Na₃PO₄ + 3H₂O
2H₃PO₄ + 3CaO --> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂O
2H₃PO₄ + 3FeO --> Fe₃(PO₄)₂ + 3H₂O
2H₃PO₄ + Fe₂O₃ --> 2FePO₄ + 3H₂O

c) HCl + KOH --> KCl + H₂O
2HCl + Mg(OH)₂ --> MgCl₂ + 2H₂O
2HCl + Ba(OH)₂ --> BaCl₂ + 2H₂O
3HCl + Al(OH)₃ --> AlCl₃ + 3H₂O

d) N₂O₅ + 2NaOH --> 2NaNO₃ + H₂O
N₂O₅ + 2KOH --> 2KNO₃ + H₂O
N₂O₅ + Ca(OH)₂ --> Ca(NO₃)₂ + H₂O
N₂O₅ + Ba(OH)₂ --> Ba(NO₃)₂ + H₂O
Proszę ;)
4 4 4