Znajdź w krzyżówce ( krzyżówka z załączniku) imiesłowy czasu przeszłego Partizip 2 . Zapisz je przy odpowiednim polskim czasowniku i dopisz formę bezokolicznika .

Przegapić .... ....
Uspokajać .... ....
odkrywać .... ....
Naprawiać .... ....
Odwiedzać .... ....
studiować .... ....
Umawiać się .... ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:33:47+02:00
Przegapić - verpassen (bezokol.) - verpasst (Partizip II)
Uspokajać - beruhigen (bezokol.) - beruhigt (Partizip II)
Odkrywać - entdecken (bezokol.) - entdeckt (Partizip II)
Naprawiać - reparieren (bezokol.) - repariert (Partizip II)
Odwiedzać - besuchen (bezokol.) - besucht (Partizip II)
Studiować - studieren (bezokol.) - studiert (Partizip II)
Umawiać się - verabreden (bezokol.) - verabredet (Partizip II)
7 4 7