Zad 1
Dopasuj nazwy skał z opisami wykorzystywania tych skał w gospodarce
piasek [1]
marmur [2]
węgiel kamienny [3]
Bazalt [4]
wapień [5]
skała stosowana w ciepłownictwie jako paliwo [a]
skała używana do produkcji szkła [b]
skała wykorzystywana w rzeźbiarstwie i zdobnictwie [c]
skałę tę wykorzystuje się w budownictwie, do produkcji
nawozów sztucznych [d]

2

Odpowiedzi

2010-04-15T16:53:29+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:53:30+02:00