Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T16:54:03+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
V₁-objętość garnka
V₂-objętość wody
V₃-objętość stalowej kostki
V₄-objętość wody i kostki

V₁=π×10²×10cm³=1000πcm³≈3140cm³
V₂=π×10²×6cm³=600π³≈1884cm³
V₃=10³cm³=1000cm³
V₄=V₂+V₃=1884cm³+1000cm³=2884cm³

V₁>V₄ więc woda nie wyleje się z garnka
2 4 2
2010-04-15T16:58:55+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
D=20cm
r=1/2d=10cm
h1=10cm - wysokość garnka
h2=6cm - wysokość wody

V sześcianu = a^3
10cm^3=100cm3=100ml

P koła = pi*r^2
P = 3,14*100cm2
P=314cm2

V garnka = Pp (to co liczyliśmy u góry) * h
V garnka = 314cm2 * 10cm
V garnka = 3140cm3 - tyle może pomieścić pełny garnek

V garnka = Pp * h - teraz liczymy ile jest w garnku obecnie wody
V = 314cm2*6cm=1884cm3 - tyle jest wypełnione wodą

1884cm3+100cm3 = 1984cm3

1984<3140 - czyli woda się nie wyleje
2010-04-15T17:08:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Dane:

d = 20cm; r = 10cm
H₁ = 10 cm
H₂ = 6 cm
a = 10 cm

Szukane:

Vkostki = ?
Vwody = ?
Vgarnka = ?

Rozwiązanie:

Vkostki = a³ = 1000 cm³
Vgarnka = πr² x H₁ = 1000πcm³ ≈ 3140 cm³
Vwody = πr² x H₂ = 600πcm³ ≈ 1884 cm³

Vkostki + Vwody ≈ 2884 cm³
Vgarnka > Vkostki + Vwody

Odpowiedź: Woda nie wyleje się gdy włożymy do garnka stalową kostkę sześcienną o krawędzi 10cm.