1) znajdź (obliczając w pamięci) liczbę której:
a) 10% jest równe 24
b) 50% jest równe 12,5
c) 20% jest równe 11
d)25% jest równe 9
e) 200% jest równe 300
f) 150% jest równe 30

2) Znajdź liczbę której:
b)23% wynosi 4,6
c) 250% wynosi 12
d) 105% wynosi 21
e) 20% wynosi 400
f)35% wynosi 70
g)13% wynosi 52
h) 220% wynosi 44
j) 71% wynosi 7,1
j) 17% wynosi 51

2

Odpowiedzi

2009-11-05T14:05:07+01:00
1) znajdź (obliczając w pamięci) liczbę której:
a) 10% jest równe 24 = 100% jest równe 240
b) 50% jest równe 12,5 = 100% jest równe 25
c) 20% jest równe 11 = 100% jest równe 55
d)25% jest równe 9 = 100% jest równe 36
e) 200% jest równe 300 = 100% jest równe 150
f) 150% jest równe 30 = 100% jest równe 20

2) Znajdź liczbę której:
b)23% wynosi 4,6 = 1% -- 0,2 = 100% jest równe 20
c) 250% wynosi 12 = 50% -- 2,4 = 100% jest równe 4,8
d) 105% wynosi 21 = 5% -- 1 = 100% jest równe 20
e) 20% wynosi 400 = 2000
f)35% wynosi 70 = 1% -- 2 = 100% jest równe 200
g)13% wynosi 52 = 1% -- 4 = 100% jest równe 400
h) 220% wynosi 44 = 5% -- 1 = 100% jest równe 20
j) 71% wynosi 7,1 = 1% -- 0,1 = 100% jest równe 10
j) 17% wynosi 51 = 1% -- 3 = 100% jest równe 300
54 4 54
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T14:17:11+01:00
1) znajdź (obliczając w pamięci) liczbę której:
a) 10% jest równe 24
0,1*x = 24/0,1
x = 240
b) 50% jest równe 12,5
0,5*x = 12,5/0,5
x = 25
c) 20% jest równe 11
0,2*x = 11/0,2
x = 55
d)25% jest równe 9
0,25*x = 9/0,25
x = 36
e) 200% jest równe 300
300:200 = 1,5
1,5*100 = 150
f) 150% jest równe 30
30:150 = 0,2
0,2*100 = 20

2) Znajdź liczbę której:
b)23% wynosi 4,6
0,23*x = 4,6/0,23
x = 20
c) 250% wynosi 12
0,25*x = 12/0,25
x = 48
d) 105% wynosi 21
21:105 = 0,2
0,2*100 = 20
e) 20% wynosi 400
0,20*x = 400/0,20
x = 2000
f)35% wynosi 70
0,35*x = 70/0,35
x = 200
g)13% wynosi 52
0,13*x = 52/0,13
x = 400
h) 220% wynosi 44
44:220 = 0,2
0,2*100 = 20
j) 71% wynosi 7,1
7,1:71 = 0,1
0,1*100 = 10
j) 17% wynosi 51
51:17 = 3
3*100 = 300
89 4 89