Zad1.
Arek zbiera nowe monety 2zł i 5 zł. Monet 5 zł ma o 7 mniej, niż 2 zł. Ile monet każdego rodzaju posiada, jeżeli ich łączna wartość wynosi 112zł?

Zad2.
Jedna osoba zużywa przeciętnie 4000litrów wody w ciągu miesiąca. Ile zapłaci po roku za zużytą wodę 4 osobowa rodzina, jeżeli 1m szescienny kosztuje 5,20?

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ.
BARDZO PROSZĘ O OBLICZENIA.:)

1

Odpowiedzi

2010-04-15T17:07:45+02:00
Zad1.
2x+5(x-7) = 112
2x+5x-35=112
7x-35=112 /+35
7x=147 /:7
x=21 -- dwuzłotówki
21-7=14 -- pięciozłotówki

Zad2.
4000l=4000dm³=4m³

4m³*4 osoby=16m³ miesięcznie
16m³*12miesięcy=192m³
rodzina zużywa 192m³ wody rocznie
1m³ kosztuje 5,20zł

czyli
192m³*5,20zł=998,40zł

Odp. Po roku za zużytą wodę 4-osobowa rodzina zapłaci 998,40zł

licze na naj !