1.Powierzchnię 45m2 przeznaczoną na dwa pokoje podzielono w stosunku 2:3. Jaką powierzchnię ma każdy pokój ?2.Kupon materiału o długości 5,2metra należy podzielić na dwie części w stosunku 5:8. Ile centymetrów będzie miała długość każdej części ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:18:10+02:00
Zad.1) 45m²÷5=9m²
2×9m=18m (pierwszy pokój)
3×9m=27m (drugi pokój)
zad.2)
5,2m÷13=0,4
5×0,4m=2m→200cm
8×0,4m=3,2m→320cm
41 4 41