W Białowieskim Parku Narodowym zyją obecnie 542 żubry, przy czym po polskiej stronie jest ich o 88 mniej niż po białruskiej. Na tej podstawie możemy stwierdzić że po
a)polskiej stronie żyje 227 żubrów
b)polskiej stronie żyje 315 żubrów
c)białoruskiej stronie żyje 359 żubrów
d)białoruskiej stronie żyje 454 żubry.

(obliczenie)

2

Odpowiedzi

2010-04-15T17:09:29+02:00
Odp.
x- żubry po białoruskiej stronie
x-88 - żubry po polskiej stronie
x+x-88=542
2x=542+88
x= 315
315-88=227
odp:a
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T17:11:12+02:00
542-88=454
454÷2= 227
spr
227+315= 542
odp. A
2 5 2