Odpowiedzi

2010-04-17T22:15:19+02:00
Sinα = h/e
sin50⁰=10/e
√2/2 = 10/e.............// × e
√2/2 e = 10.............// × 2/√2
e=10√2

2e=a
2 × 10√2 = 20√2
a=20√2
a=20×1,41
a=28,2 cm

Pb= 4× (½ah)
Pb= 4 × (½ × 10√2 × 10)
Pb= 100√2

Pb=100×1,41
Pb=141 cm²

wynik można zapisać z pierwiastkiem ale można rozwinąć i zapisać jako liczba (wtedy liczba × zamieniony √2 = wynik)