Opisz przykład wpływu każdego z niżej wymienionych czynników na klimat Polski .
a. ) szerokośc geograficzna
b. ) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu
c. ) wysokośc nad poziomem morza
d. ) prądy morskie
e. ) odległośc od oceanu

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T15:07:54+01:00
A)mała szerokość- gorąco, dużo szerokość- zimno,
b)tego niewiem
c)też niewiem
d) są to jakby wielkie rzeki płynące w odrębie oceanów w określonymkierunku.
e)wywiera ona duży wpływ na rozkład temperatury i opadów w zime i w lecie. Jest to dobrze widoczne szczególnie w europie.
2009-11-05T15:09:16+01:00
A)od niej zależy ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi.
b)Równoleżnikowy układ łańcuchów górskich Europy wpływa na swobodne przemieszczenie się wilgotnych mas powietrza atlantyckiego.
c)Im wyżej tym zimniej.
d)Obszary położone nad zbiornikami wodnymi lata mają chłodne, a zimy łagodne.Natomiast obszary położone w głębi lądu lata mają gorące a zimy mroźne.
2009-11-05T18:26:13+01:00
A) czas i temperatura powietrza
b) osiedlanie się ludności
c) temperatura powietrza i ilośc tlenu
d)powietrze ( zimne lub ciepłe)
e) temperatura wód